تیره ابوالحسنی وروابط آن با تیره های منجزی
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥   کلمات کلیدی: روابط ،لب خورده ،تاج الدین عبدالهی ،نیموچه

تیره ابوالحسنی با تیره لملمی پیمان خین وچو که یکی از رسم های بسیار زیبای ایل بختیاری است را دارد و با سایر تیره ها  از جمله  تاج الدین عبدالهی و نیموچه و لب خورده وهلیلی روابط بسیارنزدیک وپیوند خویشاوندی دارد  ودر بسیاری از موارد با آنها احساس یکی بودن دارند و می توان گفت همسایگان وپشتوانه روزهای تنگی هم بودند ودرتمام مراحل زندگی کمک حال همدیگر  بودند

که خوشبختانه اکنون نیز این برادری وجود دارد.


 
تیره ابوالحسنی وخاندان آن
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ آذر ۱۳۸٥   کلمات کلیدی: کروبو ،منجزی ،تیره ابوالحسنی ،شجره نامه

     تیره ابوالحسنی   

1-اولاد  صادق      

2-اولاد محمد(مهمد خدر)            

3-اولاد رحیم                                      

4-اولادتمبر          

5-اولادشیخ      

6-اولاد شهباز(مهمد خدر)                  

7-اولادعلیمردان          

8-اولاد کربلایی حفیظ (مهمد خدر)          

9-اولاد سمال   

10-اولادفداله    

11-اولادکربلایی خیری(مهمدخدر)   

12-اولادکربلایی عبدل (مهمد خدر)                                                            

   تعداد کل تیره ابوالحسنی ۶۰۰۰نفر

ضمنا اولاد کربلایی حفیظ و کربلایی خیری و اولادکربلایی عبدل و اولاد محمدو اولاد شهباز به  خدروندیا اولاد مهمدخدر مشهور می باشند.

 زادگاه ابا واجداد

  ا-استان چهارمحال بختیاری روستای بیدامین منطقه بیرگان فارسان                                       

 ۲  -استان خوزستان روستای بابازاهد وسرشط منطقه چلو مسجدسلیمان

 ۳-استان خوزستان روستای دهلران منطقه باصفای عقیلی شوشتر

۴-استان خوزستان روستای چال بتان

امیداست روزی به کمک برادران وخواهر فامیل همایش تیره ابوالحسنی را در روستای دهلرانبرگزار بکنیم