سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧ :: ٧:٥٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : علیداد مردانی نژاد

سوگ سرودها یا گاه گریوه

بطور اخص در ایل بختیاری هر نوع مراسمی اعم از جشنهای شادی ویا غم آیین وروش مراسم مربوط بخودش را دارد در یک چهارچوب تعریف شده برگزار میشود وتخطی ویا خلاف آن روش موجب نکوهش عموم قرارمیگردد مثلا کسی را که دارای مال زیاد بود سرووهای در همین موضوع ویک ملوان و یا شکارچی را سرووهای مربوط به خودش را میخوانند

چنان کسی از دنیا برود درمراسم عزای او به خصوصیات بارز آن سروو یا گاه گریوه خوانده میشود

و در تیره ابوالحسنی ازطایفه منجزی به تبعیت از ایل بزرگ وجلیل خود نیز این مراسمات با حزن واندوه سنگینی برگزار میشود

در این مراسمهای عزا داری به جرات میتوان گفت که حداقل 75درصد از آنان شرکت می کنند

درغم از دست دادن یکنفر که در اسب سواری تبحر داشته زنهاچنین با حزن در مرگ او میخواند

ای سوار وزنه سوار عرو بری    چند تری به ره روی بخود نیری

ای سوار وزنه سوار عرو شیراز     چند تری به ره روی کنی ناز

 

عرو=عرب

ار اخوی سواری کنی به کل ماهی     رو برس به گوویلت بکن صلاحی

ار اخوی سوار ی کنی به کل توری     رو برس به گوویلت بکن شتوری

۱-کل ماهی=اسب ماده ای 2- کل تور ا=اسب سرکش3- شتوری = عجله

سروهای در مرگ یک صیاد وشکارچی

 

صیاده رو رو هی کله چواسه       هردودستت رشته بی به خین پازه

ای صیاد برو برو کلاهت برعکس لکه های خون پازنی را که شکار کردی روی دستهایت مانده است

صیاده رو رو کله پس وپیش               هردودستت رشته بی به خین نرمیش

اراخوی صیادی کنی رو به کلنگچی       بزن ز الوس الوسون خال به تشنی

برگردان : اگر میخواهی صیادی بکنی باید به کوه کلنگچی بروی تا بتوانی از پازنهای سفید سفید که خالی در زیر گلو دارند شکار کنی

ار اخوی صیادی کنی بیو رو به زرده      بزن ز الوس الوسون خال به گرده

برگردان : اگر میخواهی صیادی بکنی باید به زردکوه بروی تا بتوانی از پازنهای سفید سفید که خالی بر گردن دارند شکار کنی

سروهای در مرگ یک مرد که جنگجوی قابلی بوده با حرارت بیشتری خوانده میشود بطوری که هرآدم سخت دلی را به گریه می اندازد

 

خان می دربین نود ای کول به او کول       خواست دعوا کنه با خان باجول

خان و بزرگ فامیل من با دوربین به آنطرف واین طرف نگاه کرد و آماده جنگ با خان باجول شد

خان می دربین نود ای تنگ به او تنگ     خواست دعوا کنه با خان چالنگ

 

ای شیرمی سنگر بوند سنگر بردی         او گگوت جنگ اکنه چی شیر جنگی

ای شیرمی سنگر بوند سنگر به زو رو    ای گگو س جنگ اکنه چی شیر دورو

شیرم سر درورد درگشت به باغس      گویلس زگپ تا کوچیر مردن زداغس

ای خان می که اسبت تازه کاره       تو که ایلت یاغی دورس حصاره

ای خان می که نال اسبت تازه کوفته       توکه ایلت یاغی دورس گرفته

 موضوع مطلب :