برگ سبزی دگر از آعبدالرسول منجزی

بلبل وگل

 

گفت بلبل به گل از نغمه من روی توخوش         ز نـــــــوای سحرم غنچه ابـروی تـو خوش

زیـب سیمــــــا سیـران گر بتمـاشای تو اند         همه از حنجره ام ره شد ارسوی تو خوش

اثـر یـمــــــن دو گامـم کـه نـهم بر سر تو           اثــر ی مانده اگر آن سرو آن موی تو خوش

گرد بـالم کـه ز کوهسار صفا حمل شدی       تـوتیـا وار کنــــــــــد صورت نیکو ی تو خوش

هـر زمـانی کــه بسـوی تـو نباشد گذرم        نبــــــود روی نـه ابرو نه سرو موی تو خوش

گر بظــــاهـر خـوری ازآب حیـات یم دهر         لیک بی نغمه من کی گل خوش روی توخوش

ز نـخســــــت بـاز بـگویـم بـگواه دیـگران          تـرنم بــــــود زمــــن ار چمن وجوی تو خوش

گر فراموش نـکنی غنچه تـو بی روح من     چون سبویی زعـدم می که ز محتوی توخوش

ار تـورا هسـت خـریـدار مـرا نیـز دو چند        چـــــــــــو زر ار که بکنم ره به ترازوی تو خوش

تـو بـه میـز سفرایی مـو قـلنـدربـه سرا        گر ترنم نه زمــــــن کی به سفیر روی توخوش

ختـن وعبـهر وعـنبر کـه جهـانند ز عطر        در قبال سه وصوف کی بکسان بوی توخوش

سبزسروی که به اوج رفت گرش سایه       بتو داده از نغمه من نی که دلش سوی توخوش

منجزی گفـت بـه بـلبـل ز خـداییـد تـو وگل    بی خدا نی گل رنگین خوش ونی روی توخوش

/ 2 نظر / 8 بازدید
بختیاری

خیلی زیبا بود. تقاضا دارم از هر کسی نام می برید تصویری هم درج کنید. پاینده و برقرار باشید.

ناصر حسینی منجزی

برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای منجزی سلام لازم به ذکر می باشد که جماعت زیادی در حدود 12 هزار خانوار از طایفه بزرگ منجزی در منطقه مال خلیفه از توابع بخش فلارد و خانمیرزا در استان چهارمحال بختیاری ساکن هستند. مانند: فامیل های قوامی، فرهمند، جانبازی، رستمی، حسین یور و ... که همه از خوانین و بزرگان می باشند. خواهشمند است که از برادران و دست اندکاران برگزاری همایش منجزی ها (مانند آقایان دکتر حسینی منجزی و دکتر داودی منجزی و غیره) بخواهید که در همایش های آتی، این عزیزان را نیز دعوت نمایند تا اتحاد و همبستگی بین تیره ها و طوایف ایل بزرگ منجزی کامل شود. با سپاس: برادر شما - ناصر حسینی منجزی (اصفهان)