سیری در تاریخ بختیاری -قسمت اول

بختیاری نام یکی از قوم‌های بزرگ لرایران معروف به لر بزرگ است که در زاگرس میانی سکونت دارند. لر کوچک نیز نقریباً ساکنین لرستان و ایلام امروزی هستند. طایفه‌ای که ظاهراً بعدها قدرت و شوکت بیشتری یافته و سرانجام اکثر منطقه لر بزرگ با همان نام بختیاری شناخته شده است.

در روزگار صفوی نام بختیاری از واژهٔ بختیاروند که یکی از طایفه‌های مهم این منطقه بود بر روی لر بزرگ نهاده شد. با این حال منابع تاریخی در اوایل سده‌ هشتم نام بختیاری را متذکر شده‌اند.

در اوایل پادشاهی فتح‌علی‌شاه قاجار، بختیاری جزء خاک فارس بود و رود کارون جداکنندهٔ فارس و عراق عجم به‌شمار می‌آمد. از سال ۱۲۵۲ قمری بختیاری گاهی جزء فارس و گاهی جزء حکومت خوزستان بود.

بختیاری‌ها در طول تاریخ منطقه همواره حضور سیاسی، نظامی و اقتصادی موثری داشته‌اند، به‌ویژه حضور ایشان در انقلابمشروطه بسیار برجستگی دارد. نخستین کسی که تلاش در مستند کردن تاریخ بختیاری‌ها کرد و در مورد آنان کتاب نوشت سردار اسعد بختیاری است که در کتاب تاریخ بختیاری به شمه‌ای از گذشته بختیاری‌ها و سایر لرها اشاره کرده است . از نظریاتی که درباره نام بختیاری وجود دارد این‌است که بختیاری‌ها همان باختری ها یا ساکنانِ زاگرسِ باختری هستند. در نوشته های آتی سعی خواهد شد تا بر اساس کتاب تاریخ بختیاری و سایر منابع معتبر دیگر اطلاعات جامعی که عمدتا موارد ذیل را پوشش خواهد داد در اختیار خوانندگان عزیز قرار داده شود.

  •  تبار بختیاری‌ها
  •  طوایف و تیره‌های بختیاری
  •  ویژگی‌های فرهنگی
  •  گویش بختیاری
  •  بررسی طوایف هفت لنگ
  •  مشاهیر بختیاری

 

/ 0 نظر / 12 بازدید