سامانه پیامک تیره ابوالحسنی را ه اندازی شد

سامانه ابوالحسنی راه اندازی شد

قابل توجه  برادران وخواهران عزیز تیره ابوالحسنی سامانه

پیامکی شماره 50002742437778 جهت سروران تیره

ابوالحسنی اختصاص یافته است برای دریافت رویداد ها

واخبار مربوط به تیره ابوالحسنی شمـــاره خود را به همراه

نــــام ونـــــام خانوادگی  و ذکرخاندان ( اولاد یا کروبوو)

پیامک بزنید

منتظر پیشنهادات ونظرات  سازنده شما عزیزان هستیم

 

/ 5 نظر / 16 بازدید
لیساشورجه تهرانی

سلام مدیریت محترم ودوستان کامینگ سون اهنگ لجبازی میلادمنجزی اومده امشب کار میره توسایتا….واشنگتن دیسی کار ظبط شده…..خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی فوق العاده است …..فوق العاده غمگین و احساسی….منبع خبر کلوپ هوادارن میلاد منجزی در دبی کاواره تهران یاسین حافظی

لیساشورجه تهرانی

سلام مدیریت محترم ودوستان کامینگ سون اهنگ لجبازی میلادمنجزی اومده امشب کار میره توسایتا….واشنگتن دیسی کار ظبط شده…..خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی فوق العاده است …..فوق العاده غمگین و احساسی….منبع خبر کلوپ هوادارن میلاد منجزی در دبی کاواره تهران یاسین حافظی

لیساشورجه تهرانی

کداهنگ لجبازی میلادمنجزی منبع: http://www.new3da.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B2%DB%8C/