تیره ابوالحسنی وروابط آن با تیره های منجزی

تیره ابوالحسنی روابط بسیارنزدیکی با تیره های تاج الدین عبدالهی و نیمبولچه و لب خورده دارد در بسیاری از موارد با آنها احساس یکی بودن میکنند و با آنها ارتباط تنگاتنگی دارند و میتوان گفت همسایگان وپشتوانه روزهای تنگی هم بودند ودرتمام مراحل زندگی کمک حال همدیگر  بودند

که خوشبختانه اکنون نیز این برادری وجود دارد.

/ 6 نظر / 31 بازدید
بیرگانی

بد نبی ترستی بیشتر نویسی

م

خو بي دستت درد نكنه

مجتبی روستایی

مرسی اقای مردانی واقعا دستت درد نکنه

حیدری ها: حیدری های شهر سورشجان از طایفه بزرگ بهداروند و تیره منجزی تش ابولحسنی(بولسنی) خدروند و اولاد حیدر میباشند. که یکی از بزرگترین فامیل های شهر سورشجان میباشند و از منطقه ی بیرگان و دشت شهریاری به سورشجان کوچ کرده اند و با حضرات منجزی در فیل آباد فارسان عموزاده میباشند. نام پدر حیدر، محمد بوده (مومد)که دارای چهار فرزند بود 1- خدر2- حیدر3- حسین قلی 4- بهزاد 1- اولاد خدر که معرف حضورکلیه بختیاری ها میباشد. 2- اولاد حیدر (حیدر دارای چهار فرزند بود1- ملا قلی 2- ملا علی ضامن 3- ملا علیرحم 4- ملا عباس) که حضرات ادراکی اولاد ملاعباس میباشند و حضرات افلاکی نیز اولاد ملا علیرحم میباشند، که در گذشته ای نچندان دور فامیل خود را تغییر داده اند. 3- اولاد حسین قلی که درگاخوفت سراب کوهرنگ سکنا گزیدند ودرحال حاضر نیز درهمان منطقه قراردارند 4- اولاد بهزاد که درمورز بازفت قرار دارند و در بین شیخ رباطها زندگی میکنند و فامیلی آنها بهزادی شیخ رباط است ولی در اصل منجزی بولسنی میباشند.

ناصر حسینی منجزی

برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای منجزی سلام لازم به ذکر می باشد که جماعت زیادی در حدود 12 هزار خانوار از طایفه بزرگ منجزی در منطقه مال خلیفه از توابع بخش فلارد و خانمیرزا در استان چهارمحال بختیاری ساکن هستند. مانند: فامیل های قوامی، فرهمند، جانبازی، رستمی، حسین یور و ... که همه از خوانین و بزرگان می باشند. خواهشمند است که از برادران و دست اندکاران برگزاری همایش منجزی ها (مانند آقایان دکتر حسینی منجزی و دکتر داودی منجزی و غیره) بخواهید که در همایش های آتی، این عزیزان را نیز دعوت نمایند تا اتحاد و همبستگی بین تیره ها و طوایف ایل بزرگ منجزی کامل شود. با سپاس: برادر شما - ناصر حسینی منجزی (اصفهان)

محمد

سلام لطفا اگه مطالب بیشتری درباره ارتباط دو تیره تاجدین عبداللهی و ابوالحسنی میدانید برام بفرستید.مثلا ازدواجهای بین دو تیره و از همه مهمتر دوستی بین آقایی پسر تاجدین و ملاسلطانعلی وپسرانش.اگه مطلبی آماده کردین خبرم کنید